Bangkok Shipowners and Agent Association

Bangkok Shipowners and Agents Association
To consult and advise members on shipping problems and offer assistance.
Home News Government News
Government News
กทท. สานต่อโครงการ CSR พัฒนาคุณภาพสังคมและชุมชนรวม 18 โครงการ PDF Print E-mail
Monday, 17 June 2013 02:01
เรือเอก อิทธิชัย สุพรรรณกูล รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) รักษาการแทนผู้อำนวยการ กทท. เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทท. ได้มีมติเห็นชอบแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทท. สำหรับปีงบประมาณ 2556-2557 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยแผนงานดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล อันจะนำไปสู่ความร่วมมือและมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อคืนสิ่ง   ที่ดีสู่สังคม รวมทั้งเพื่อให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในทิศทางการดำเนินงานของ กทท. ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลอีกทางหนึ่ง
Read more...
 
กทท.ชี้แจงกรณีเกิดเหตุความวุ่นวายในการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลฯ PDF Print E-mail
Wednesday, 16 January 2013 13:42

เรือตรี วิโรจน์ จงชาณสิทโธ ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยเกี่ยวกับกรณีเกิดเหตุความวุ่นวายในการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลแสงแห่งหวัง เมื่อวันที่  14 มกราคม 2556 ณ สนาม PAT Stadium ที่ผ่านมาว่า

Read more...
 
ทกท.พร้อมสู่ Closed Terminal PDF Print E-mail
Thursday, 24 February 2011 12:47

ท่าเรือกรุงเทพ เตรียมพร้อมเป็น Closed Terminal อย่างเต็มรูปแบบในปี 2556 เพื่อให้การปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลทั้งในด้านระบบความปลอดภัยและการจราจร ซึ่งเป็นไปตามระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (PSHE - MS) และ ISPS Code โดยแบ่งขั้นตอนออกเป็น 4 ระยะ

Read more...
 
กรมเจ้าท่าประกาศยกเลิกระเบียบใหม่เกี่ยวกับการขนถ่ายสินค้าอันตราย PDF Print E-mail
Tuesday, 08 February 2011 15:40
กรมเจ้าท่าออกประกาศฉบับใหม่ แจ้งยกเลิกการประกาศใช้ประกาศฉบับก่อนหน้านี้ ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ขนถ่ายสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
Download Documents
Download this file (cancelled-announcement 273-2553.pdf)cancelled-announcement 273-2553.pdf[ ]
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Page 1 of 4